Aktivnosti

 
© AIDA
© AIDA
© AIDA
© AIDA
Omrežje občin živi od sodelovanja svojih članic. Včlanjene občine lahko na prireditvah in domači spletni strani najdejo številne ideje in rešitve, vzpostavijo lahko nove stike ter si pomagajo pri reševanju problemov in iskanju odgovorov na najrazličnejša vprašanja.

Za učinkovito izmenjavo izkušenj med posameznimi občinami, ki presega jezikovne meje, Omrežje občin vsako leto organizira več mednarodnih in nacionalnih dogodkov oz. prireditev, na katerih se jezikovne ovire premagujejo s pomočjo simultanih tolmačev: to so letna konferenca s skupščinami članic in več delavnic z različnimi temami.
Poleg tega izidejo vsako leto v štirih alpskih jezikih letno poročilo v tiskani obliki ter štirikrat letno kratke novice v obliki informacijskega biltena v elektronski obliki.
Program dynAlp je danes nepogrešljiv del v življenju Omrežja občin "Povezanost v Alpah". Njegovi začetki segajo v leto 2003, ko smo ga začeli izvajati v okviru programa EU za Območje Alp/Alpine Space. Po uspešno končanem prvem projektu smo dejavnosti nadaljevali v obeh novih projektih DYNALP2 in dynAlp-climate, v letu 2013 pa dynAlp-climate spet začenja novo poglavje - projekt dynAlp-nature. Program dynAlp-nature bo spodbujal inovativne ideje, ki jih bo mogoče prenesti tudi v druga okolja in katerih namen je tako oblikovanje naravnih prostorov kakor tudi ohranjanje in ustvarjanje biotske raznovrstnosti.