Primeri dobre prakse

Dobrodošli na strani primerov dobre prakse! Primeri dobre prakse naj bi predstavnikom občin in zainteresiranim prebivalcem tistih občin, ki so udeležene pri projektu, pokazali, kako je mogoče pozitivne ideje ter rešitve iz projektov uporabiti pri neposrednem uresničevanju trajnostnega razvoja. Ker lahko uspešne projekte predložijo tudi občine, ki ne sodijo v območje, katerega pospeševanje predvideva skupni pilotni akcijski program za obmocje Alp (npr. francoske, lihtenštajnske, slovenske ali švicarske občine), bo zbirka primerov dobre prakse vsebovala ukrepe iz različnih občin v vseh alpskih državah.


 
Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

To spletišče ustreza naslednjim standardom: